Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań
Telefon: 61 879 82 12

Dom Readaptacji Społecznej Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT
Roźnowice 33
Telefon: 67 261 06 78

Noclegowania MARKOT
ul. Darzyborska 10, Poznań
Telefon: 61 876 88 38

Dom Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych MARKOT
ul. Starołęcka 36/38, Poznań
Telefon: 61 879 33 54

Dom Samotnej Matki z Dziećmi i Dom Złotej Jesieni
ul. Wypoczynkowa 4, Łódź koło Stęszewa
Telefon: 61 813 44 71

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
ul. Św. Wincentego 6/7, Poznań
Telefon: 61 872 02 86

Schronisko św. Brata Alberta
ul. Widłakowa 3, Poznań
Telefon: 61 820 64 81

Dom Charytatywny PRZYSTAŃ
ul. Kościuszki 132, Poznań
Telefon: 61 852 59 37

Wielkopolski Dom Pomocy Samotnej Matce
Wiktorowo koło Kostrzyna
Telefon: 61 819 79 65

Dom dla Samotnych Matek Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Kierska 10, Kiekrz
Telefon: 61 842 80 04

Dom Pomocy Doraźnej Fundacji Bieda SKARBNICA DARÓW
Plewiska k. Poznania
Telefony: 507 706 149, 61 855 23 81

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Dla Osób Bezdomnych
ul. Śniadeckich 12, 60-744 Poznań
Telefony: 502 830 022, 692 312 704 , 61 825 62 70
Fax: 61 825 50 47

Fundacja Bread of Life Oddział w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 55/6, 60-352 Poznań
Telefon: 61 861 89 59

Bezpłatna infolinia
Telefon: 19515

źródło: www.poznan.pl