O?rodek dla Bezdomnych Nr 1
ul. Micha?owo 68, 61-314 Pozna?
Telefon: 61 879 82 12

Dom Readaptacji Spo?ecznej Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bli?niemu MARKOT
Ro?nowice 33
Telefon: 67 261 06 78

Noclegowania MARKOT
ul. Darzyborska 10, Pozna?
Telefon: 61 876 88 38

Dom Readaptacji Spo?ecznej dla Rodzin Eksmitowanych MARKOT
ul. Staro??cka 36/38, Pozna?
Telefon: 61 879 33 54

Dom Samotnej Matki z Dzie?mi i Dom Z?otej Jesieni
ul. Wypoczynkowa 4, ?ˇd? ko?o St?szewa
Telefon: 61 813 44 71

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
ul. ?w. Wincentego 6/7, Pozna?
Telefon: 61 872 02 86

Schronisko ?w. Brata Alberta
ul. Wid?akowa 3, Pozna?
Telefon: 61 820 64 81

Dom Charytatywny PRZYSTA?
ul. Ko?ciuszki 132, Pozna?
Telefon: 61 852 59 37

Wielkopolski Dom Pomocy Samotnej Matce
Wiktorowo ko?o Kostrzyna
Telefon: 61 819 79 65

Dom dla Samotnych Matek Zgromadzenia Siˇstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia
ul. Kierska 10, Kiekrz
Telefon: 61 842 80 04

Dom Pomocy Dora?nej Fundacji Bieda SKARBNICA DARËW
Plewiska k. Poznania
Telefony: 507 706 149, 61 855 23 81

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Dla Osˇb Bezdomnych
ul. ?niadeckich 12, 60-744 Pozna?
Telefony: 502 830 022, 692 312 704 , 61 825 62 70
Fax: 61 825 50 47

Fundacja Bread of Life Oddzia? w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 55/6, 60-352 Pozna?
Telefon: 61 861 89 59

Bezp?atna infolinia
Telefon: 19515

?rˇd?o: www.poznan.pl

´╗┐