SZANUJEMY - NIE BIJEMY

Celem warsztatów jest zapobieganie powstawania zachowań agresywnych u dzieci, integrowanie zespołu klasowego, kształcenie pozytywnych relacji w klasie i szkole, profilaktyka uzależnień alkoholowych, zapobieganie przemocy wynikającej ze styczności ze środkami uzależniającymi, wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z konfliktami oraz ich przezwyciężanie, co stanowi element profilaktyki zdrowia psychicznego.

SZANUJEMY - NIE BIJEMY STOPIEŃ 1

SZANUJEMY - NIE BIJEMY STOPIEŃ 2