SZANUJEMY - NIE BIJEMY

Celem warsztatów jest zapobieganie powstawania zachowań agresywnych u dzieci, integrowanie zespołu klasowego, kształcenie pozytywnych relacji w klasie i szkole, profilaktyka uzależnień alkoholowych, zapobieganie przemocy wynikającej ze styczności ze środkami uzależniającymi, wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z konfliktami oraz ich przezwyciężanie, co stanowi element profilaktyki zdrowia psychicznego.

SZANUJEMY - NIE BIJEMY STOPIEŃ 1

SZANUJEMY - NIE BIJEMY STOPIEŃ 2

Adres korespondencyjny

Biuro Fundacji,
Centrum Wspomagania i Terapii Rodziny
ul. Kordeckiego 30a/1
60-144 Poznań

KRS 0000410830 NIP 7792404371 REGON 302060994
Konto bankowe:
Santander 46 1090 1346 0000 0001 1867 7033

Kontakt

Lidia Bukowska – PREZES ZARZĄDU (obecnie podczas leczenia – funkcję Prezesa pełni Agnieszka Rausz)

telefon: 533 262 002 (pon.-pt. godz. 10:00-18:00)
e-mail: lidia.bukowska@pomocnamama.pl

Agnieszka Rausz – CZŁONEK ZARZĄDU (sprawuje funkcję prezesa na czas leczenia Lidii Bukowskiej)

telefon: 504 610 984 (pon.-pt. godz. 10:00-18:00)
e-mail: agnieszka.rausz@pomocnamama.pl

Nasza placówka

Centrum Wspomagania i Terapii Rodziny

centrum@pomocnamama.pl
Centrum na Facebooku