Facebook instagram youtube
Fundacja Pomocna Mama | W każdym z nas drzemie Pomocna Mama
homek kontakt@pomocnamama.pl +48533262002
Centrum Wspomagania i Terapii Rodziny - Nasza Placówka

Obejmij nas patronatem medialnym

Zapraszamy redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe do objęcia patronatem medialnym Fundację Pomocna Mama. Udostępniając nam miejsce na swojej stronie internetowej i informując o działaniach Fundacji w radiu, prasie lub telewizji, przyczynią się Państwo do rozpowszechnienia informacji o działalności Fundacji Pomocna Mama, a tym samym do pośredniej pomocy potrzebującym.

Prosimy o kontakt:

KOORDYNATOR WOLONTARIUSZY

DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU

STRONA INTERNETOWA

Julia Stefańska

telefon: 509 050 484

e-mail:  julia.stefanska@pomocnamama.p