Facebook instagram youtube
Fundacja Pomocna Mama | W każdym z nas drzemie Pomocna Mama
homek kontakt@pomocnamama.pl +48533262002
Centrum Wspomagania i Terapii Rodziny - Nasza Placówka

Przekaż darowiznę pieniężną

Można wesprzeć nasze działania, wpłacając dowolną kwotę na konto:

Fundacja Pomocna Mama
ul. Brzask 23b/10, 60-369 Poznań
Konto bankowe:
BZ WBK 46 1090 1346 0000 0001 1867 7033

Przekazane przez Państwa pieniądze będą przeznaczone na cele statutowe Fundacji Pomocna Mama oraz na pomoc dla Podopiecznych Fundacji.

 

Wsparcie od firm

Firma może nas wspomóc finansowo, przekazując darowiznę materialną lub finansową na konkretny cel lub projekt.
Na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, a w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z darowizną. Podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach 6% limitu dochodu. Szczegóły.